Vatican, ngày 27/10/2004 (Zenit) - Vào lễ Các Chư Thánh đầu tháng 11/2004, "Phục Vụ An Táng Công Giáo“ (Le Service Catholique des Funrailles), viết tắt : (SCF) sẽ khai trương trang Web mới với địa chỉ: .

Đức Ông Patrick Chuavet, linh mục tổng đại diện của giáo phận Paris đã trình bầy mục đích hoạt động của Phục Vụ An Táng như sau:

“An Táng Công Giáo“ là một hiệp hội xuất phát từ giáo phận Paris. “An Táng Công Giáo“ có mục đích giới thiệu một nghi thức chôn táng toàn diện với tất cả sự tôn kính đối với mọi nguời“.

Tiến trình hoạt động của “An Táng Công Giáo“ nằm trong truyền thống Kitô giáo rất cổ xưa. Hội sẽ hiện diện với tang gia ngay khi có tin buồn người thân qua đời. Thực sự mà nói, sự quan tâm lo lắng chúng tôi dành cho những người thân đang đau buồn vì cái chết của người thân yêu đó là bổn phận của con người và của mỗi tín hữu. Việc loan báo niềm hy vọng Kitô giáo vào sự phục sinh được thể hiện qua mọi hình thức nâng đỡ cụ thể và trợ giúp cho những người đang mang tang chế“.

“An Táng Công Giáo“ đang thể hiện đòi hỏi này ngay trong việc tổ chức cụ thể của đám táng, như các tổ chức khác đang thực hiện, ở xứ đạo, trong các bệnh viện hay nơi lò hỏa thiêu, luôn luôn nhân danh Giáo Hội,“.

“Cùng với nhau, tất cả các hiệp hội này làm thành một tổ chức liên kết Kitô giáo cùng tiễn đưa người quá cố và tang chế ở thành phố Paris, đó là ưu tiên của Giáo hội chúng tôi“.

Sau đây là địa chỉ của Phục Vụ An Táng Công Giáo

Service catholique des funrailles - 66, rue Falguire 75015 Paris - Tl. : ++ 33 (0) 1 44 38 80 80.