Aleppo (Agenzia Fides 31/01/2017) "Kitô hữu của Syria và Trung Đông không mong muốn có sự phân biệt đối xử giữa chúng tôi và những người Hồi giáo, nhất là khi đề cập đến những vấn đề liên hệ đến công lý, hòa bình và viện trợ cho những người đang bị đe dọa. Sự khác biệt đối xử chỉ làm tăng thêm mồi lửa cho cuồng tín và cực đoan ".

Đức Giám mục 'nghi lễ Chaldean' cuả Aleppo là Antoine Audo, dòng Tên, đã bình luận như trên về các quy định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặt ưu tiên cho việc tiếp nhận người Kitô giáo Syria vào Hoa Kỳ, trong khi đó đóng cửa biên giới không cho nhập cảnh những công dân của bảy quốc gia theo đạo Hồi.

"Các biện pháp và pháp luật," Đức Giám mục Audo nói, "phải công bằng và phải được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người, không phân biệt đối xử. Và là các Kitô hữu, chúng tôi không muốn được giúp đỡ để đi di cư, nhưng được giúp đỡ để có hòa bình trong nước, để có thể tiếp tục cuộc sống của chúng tôi và làm nhân chứng của đức tin trong một vùng đất mà chúng tôi đã được sinh ra ".

Về tình trạng hiện tại của thành phố Aleppo, Đức Giám Mục Audo cho biết rằng "bây giờ thì chắc chắn có nhiều an ninh hơn, nhưng còn về tương lai cuả thành phố thì lại là những gì được gắn liền với những giải pháp chung cho nước Syria. Tôi nhận thấy đã có một sự thay đổi trong cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế. Nghĩa là không có giải pháp quân sự cho vấn đề Syria, mà phải là một giải pháp chính trị, với sự tham gia của tất cả mọi người".