GIỚI TRẺ XUÂN THÌ

‘‘Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng
tuổi xuân của bạn’’ (GV 11,9)


Giới Trẻ Giáo Xứ vẫn tự hào
Làm theo sứ mệnh Chúa ban trao
Trong tình huynh đệ lời Kinh thánh
Tim hồng lấp lánh ánh trăng sao.

Tuyên úy đồng hành sống sạch trong (1)
Thánh thể bái quỳ nghĩa hiệp thông
Ngọn nến lung linh nhiều ý tứ
Phó thác tuổi xuân ý cậy trông.

Giới Trẻ hành hương giữa núi non
Ngước trông lên Chúa tấm lòng son
Xin cho Hội thánh luôn là một
Thế giới bình an chẳng mỏi mòn

Mỗi tháng Giới Trẻ dâng lễ chung
Con một Thiên Chúa rất trẻ trung
Hòa cùng tiếng hát mùa xuân mới
Chim hót líu lo suối hát mừng.

Hội trường tấp nập bữa từ tâm
Tuổi trẻ ra tay giúp lặng thầm
Lên xuống thang lầu mang chén đũa
Nghe ca lại nhớ đến cung cầm.

Năm Dậu cộng đoàn đã bảy mươi
Công đức vun trồng vẫn sáng tươi
Giáo Xứ trồng người theo ý Chúa
Thánh tâm phù hộ chuyến ‘‘Ra Khơi ‘’(2).

Ngọn đuốc sau này sẽ trao tay
Thế hệ thanh niên sẽ đến thay
Ngày xuân xin Chúa ban ơn phước
Tâm hồn Giới Trẻ mãi hăng say.

Lê Đình Thông
---
(1) Tên cha Vũ Minh Sinh (明生), nghĩa từ
nguyên là cuộc sống trong sáng (la vie claire).
(2) Ra Khơi (Duc in altum) được ghi trong trái tim hồng
đầu bài, trích thuật Luca 5,4 : ‘‘Người bảo ông Simon
‘‘Hãy ra khơi mà thả lưới bắt cá.’’ (Duc in altum et
laxate retia vestra in capturam).