Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Mơ Xuân Nhạc và Lời: Hòang Trọng & Châu Kỳ - Trình bày: ca sĩ Thanh Lan - Thực hiện: VietCatholic