Geneva:Đức Cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đặc biệt, đã phát biểu tại phiên họp lần thứ 55 của Ban chấp hành Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) ở Geneva: “Khả năng của của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ những quyền cơ bản của những người tị nạn dường như không đủ”. Mặc dù thừa nhận các nỗ lực của cơ quan Liên Hiệp Quốc trong việc bảo vệ những người bị bắt buộc phải lìa bỏ quê hương do nghèo đói và xung đột, nhưng vị đại diện ngoại giao Toà Thánh nhấn mạnh rằng: “những đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế, tài chính và nhất là chính trị là hết sức cần thiết”. Bảo vệ các quyền lợi của người tị nạn - như là quyền được làm việc cũng như quyền được kiếm sống - “sẽ giúp đỡ họ trở thành ‘tác nhân của sự phát triển’ ngay cả đối với nước nhà của họ và họ không chỉ là người nhận viện trợ hay chỉ đơn thuần phải chịu làm những người khách”.

Ngài cũng cảnh báo “hiện tượng gia tăng” các tình huống tị nạn kéo dài: “Các trại tị nạn phải tồn tại một cách cấp bách và vì thế đó chỉ là giải pháp tạm thời”. Mặt khác, “Đa số người dân mất hết hy vọng và các thế hệ trẻ thơ trở thành người lớn phải mất đi thời ấu thơ”. Mặc dù thừa nhận sự tự nguyện hồi hương trở thành “giải pháp lựa chọn lâu dài”, nhưng vị đại diện toà Thánh cho hay điều này “không chỉ có nghĩa là quay về”: những người tị nạn phải quay về trong hoàn cảnh an toàn và được tôn trọng với sự bảo đảm các quyền lợi và các hoạt động theo sau một cách thoả đáng cũng như các khoản về giải quyết vấn đề nghèo đói và các quyền lợi đất đai: “Bằng không, nguy cơ người dân bị chuyển từ trạng thái khó khăn này sang cuộc sống cùng cực tại quê hương họ”.