Công lý và Hòa Bình : 3 biến cố trong tháng Mân Côi

Vatican, ngày 20/10/2004 (Zenit) - Ba biến cố chính được Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình công bố, sẽ xẩy ra trong tháng 10/2004.

Vào ngày 25/10/2004 sẽ phát hành bộ sách học thuyết xã hội của Giáo Hội « một dụng cụ không thể thiếu để loan truyền và hiện đại hóa Tin Mừng trong một hệ thống phức tạp của các mối liên hệ xã hội ».

Bản thông báo của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình còn giải thích thêm : bộ sách tổng hợp này còn hữu ích cho việc phân định luân lý và mục vụ đối với các biến cố phức tạp đang ghi dấu thời đại chúng ta ».

Cũng trong ngày này sẽ khai mạc tổng hội nghị của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình về đề tài : Hoạt động mục vụ của Giáo Hội trong môi trường xã hội hôm nay theo đường hướng hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng : các vấn đề và viễn tượng.

Tiếp đến vào ngày 27 đến 30/10/2004 hội nghị thế giới đầu tiên của các tổ chức giáo quyền hoạt động cho công lý và hòa bình về đề tài : « loan báo Tin Mừng của công lý và hòa bình ».