Manila - Tổng thống Duterte của Philippines tuyên bố rằng tháng 1 sẽ là “Tháng Kinh Thánh toàn quốc”.

Trong tuyên cáo được ký ngày 05/01 vừa qua, tổng thống Duterte tuyên bố rằng “Quốc gia nhìn nhận bản chất tôn giáo của dân Philippines và ảnh hưởng sống động của tôn giáo trong xã hội con người. Thật là đúng đắn và thích hợp khi sự quan tâm của quốc gia tập trung trên tầm quan trọng của việc đọc và học hỏi Kinh thánh, để hình thành các tính cách tinh thần, luân lý và xã hội của công dân.”

Theo ông Duterte, việc ký kết tài liệu là đòi buộc của hiến pháp để phát triển các giá trị đạo đức và tinh thần của công dân và giúp họ thăng tiến nền luân lý của họ.

Đức ông Ruperto Santos của Balanga nhìn nhận việc này đáng khen ngợi và có tính linh hứng, còn đức ông Robert Mallari Di San Jose thì nói: “Chúng tôi cám ơn tổng thống vì đã đưa ra nhìn nhận đúng về tôn giáo của dân tộc và tầm quan trọng của Kinh Thánh để thăng tiến đất nước. Đức ông Gerardo Alminaza của San Carlos gọi tuyên bố này là một “cơ hội vàng cho các giáo xứ cùng hoạt động với các cơ quan chính quyền trong việc thực hiện năm 2017 như năm của các giáo xứ. (Asia News 11/01/2017)