Seoul (11/01/2017) - Giáo Hội Công Giáo non trẻ Đại Hàn vừa mới ăn mừng hơn 6.000 người bản địa được phong chức linh mục.

Trong cuốn niên giám 2017 mới được phát hành, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hàn Quốc cho biết số linh mục được thụ phong là 6021 tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Danh sách bao gồm Thánh Andrea Kim, vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc và là một trong những vị thánh tử đạo tiên khởi.

Hiện nay có 5021 linh mục vẫ̃n còn hoạt động, 560 vị đã qua đời, và 440 đã hoàn tục.