Bẩy kết luận của Đại Hội thánh Thể Quốc Tế ở Guadalajara

Roma, ngày 18/10/2004 (Zenit) - Vào buổi kết thức Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Guadalajara, Mễ tây Cơ, Đức Hồng Y Jozef Tomko, vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, đã tóm tắt thành quả của Đại Hội được kết tinh trong bẩy kết luận.

Đây cũng là kết quả của các cuộc hội luận thần học và mục vụ, của các giáo lý viên và suy tư của các nhóm phụng vụ khác nhau, đã thảo luận trong dịp Đại Hội vừa qua. Những kết luận này trở thành các đề nghị sống Năm Thánh Thể cho toàn thể giáo hội.

Tài liệu đúc kết các cuộc hội luận của các nhóm ngôn ngữ khác nhau đã được thông qua trong phiên họp tổng kết vào ngày thứ bẩy 16/10/2004 vừa qua.

Sau đây là bẩy kết luận chính yếu :

1. Thật khẩn thiết phải chú tâm đến Thánh Thể trong thánh lễ Chúa Nhật. Đây là kết luận chính yếu của Đại Hội.

2. Cần phục hồi lại Lễ và Kiệu Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

3. Cần phục hồi lại giờ Chầu Thánh Thể dưới tất cả mọi hình thức, kể cả việc chầu Thánh Thể ban đêm.

4. Cần tìm lại việc rước lễ thường xuyên và xứng đáng, đi kèm với Bí Tích Hòa Giải (xưng tội)

5. Cần phải tăng cường tinh thần truyền giáo phát sinh từ Thánh Thể.

6. Cần chia sẻ bàn ăn và Thánh Lễ với các người nghèo, trong phục vụ bác ái. Cần nối kết việc dấn thân tinh thần với các nhu cầu của người nghèo.

7. Cần canh tân đức tin, sự hy sinh, sự hiệp thông và phục vụ trong Thánh Thể, như là dấu chỉ cho Giáo Hội Công giáo và cho thế giới.