Các quan chức thành phố ở Basra, Iraq, đang chào đón các Kitô hữu trở lại thành phố, với những hứa hẹn sẽ giúp đỡ xây dựng lại nhà thờ.

Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc trong bản tin đánh đi hôm 2 tháng Giêng cho biết:

Khalaf al Abdul Samad, chủ tịch hội đồng thành phố, đã đến thăm một nhà thờ thuộc Giáo Hội Armenia Tông Truyền ở Basra để chúc mừng năm mới, và đưa ra một lời kêu gọi các tín hữu Kitô tị nạn hãy trở về nhà mình.

Dân số Kitô tại Basra đã giảm mạnh trong những năm gần đây, từ khoảng 2,500 gia đình trước cuộc chiến tranh Iran-Iraq bây giờ chỉ còn một vài trăm Kitô hữu.

Các quan chức thành phố nói rằng họ sẽ chào đón bất cứ Kitô hữu nào chạy trốn bọn khủng bố Hồi Giáo IS và giúp đỡ họ trong việc tái định cư.