Trong năm 2016 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 4 triệu du khách tại Vatican

Radio Vatican ngày 29/12/2016 cho hay trong năm 2016 Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 4 triệu du khách trong các giờ cử hành phụng vụ, tiếp kiến ngày thứ Tư và đặc biệt giờ đọc kinh Truyền Tin trưa ngày Chúa Nhật.

Tháng Ba và tháng Chín là những tháng có số lượng du khách cao nhất tại Vatican nhờ các hoạt động của Đức Thánh Cha - tháng Ba có tuần Thánh, và tháng Chín có cuộc phong thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

Con số này chỉ thống kê khách hành hương về Vatican gặp gỡ Thánh Cha Phanxicô chứ không tính đến các con số khách hành hương mà Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ trong các cuộc thăm viếng mục vụ của Ngài ở ngoài thành Rome hay các cuộc tông du nước ngoài nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp hàng triệu người...

(Nguồn Vatican Radio)