Calcutta (29/12/2016) - Quoốc hội Tây Bengal vừa thông qua một dự luật năm 2016 cho phép thành lập Đại học Saint Xavier ở Calcutta, mở đường cho việc xây dựng một trường đại học mới ở New Town, Rajarhat, để đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng tăng.

Theo dự kiến thì trường đại học có thể bao gồm một số tổ chức sẵn có do các tu sĩ Dòng Tên quản lý ớ Tây Bengal. Quỹ giáo dục 'Thánh Xavier ở Calcutta' sẽ quản lý tất các cơ sở giáo dục đại học.

Trường đại học sẽ cung cấp việc giáo dục, giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu về các ngành chuyên khoa như khoa học, công nghệ, pháp luật, quản lý, khoa học xã hội, y tế và nghệ thuật.

Trường đại học có kế hoạch sẽ khai mạc năm học 2017-2018.