Theo bài bình luấn cuả ông Jonathan Cook viết trên ICN từ Nazareth ngày 24/12/2016, thì nhiều hotel ở Jerusalem đã nhận được một thư cảnh báo bởi Hội Đồng các Rabbi Do Thái cho biết rằng theo luật Do Thái Giáo thì việc dựng lên một cây Noel là điều 'cấm kỵ' và đồng thời tổ chức những 'parties' ăn mừng ngày 1 cũng là 'cấm kỵ'.

Dù cho có hàng ngàn người hành hương đang đổ̉ về Đất Thánh trong dịp này, nhiều hotel đã không dám thách thức các 'rabbi', vì lo sợ hotel cuả họ sẽ bị tước bỏ mất 'chứng nhận' cuà các rabbi là hotel dọn những thức ăn phù hợp với luật Do Thái (kosher.)

Không chỉ ở Jerusalem mà thôi, tại thành phố ven biển miề̀n bắc là Haifa, các rabbi cuả một trường đại học kỹ thuật ở đây cũng đã có những quan điểm tương tự. Ông rabbi Elad Dokow cuả trường Technion đã ra lệnh các sinh viên Do Thái phải tẩy chay Ban Đại Diện bởi vì Ban này đã trang hoàng một cây Noel nhỏ ở văn phòng.