Hiện nay thì 77 phần trăm của tất cả các di dân từ nước ngoài đến Kyrgyzstan là người Trung Quốc, theo báo cáo cuà Nhà Nước Kyrgyzstan ngày 8 tháng 12.

Số lượng người Trung Quốc nhập cư đã bùng nổ kể từ tháng Sáu năm nay, khi Trung Quốc và chính quyền Kyrgyzstan thoả thuận cho 40 nhà máy có nguy cơ bị phá sản ở Kyrgyzstan sẽ được điều hành bởi Trung Quốc để công nghiệp hoá đất nước.

Theo thỏa thuận, 80 phần trăm người lao động trong các nhà máy phải là người Kyrgyzstan và tối đa số người nhập cư từ nước ngoài sẽ là 13.500 mỗi năm.

Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek cho biết đang có khoảng 20.000 người Trung Quốc di cư làm việc ở các công việc khác nhau, nhưng theo một cựu nhân viên về di cư, và Bộ trưởng Thanh niên, thì con số thực tế là cao hơn nhiều - khoảng 50.000 người.

Một nhóm dân tộc chủ nghĩa, Erkin El, tuyên bố rằng có tới 300.000 người Trung Quốc đang sống ở Kyrgyzstan.

Trong những tháng gần đây Trung Quốc đã mua lại một số lượng lớn các nguồn lực ở Kyrgyzstan như dầu, than đá, khí đốt và kim loại quý.

Người Kyrgyzstan đang có một cảm nhận rất tiêu cực là những thỏa thuận song phương chỉ là để hợp thức hóa chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc.

Kyrgyzstan đang phải đối phó với tình trạng thất nghiệp cao. Ước tính có khoảng 500.000 người mỗi năm phải đi tìm công việc theo mùa tại Nga và Kazakhstan.

Tổng số dân của Kyrgyzstan là 5,5 triệu người.