Đức Hồng Y Peter Turkson đã đề nghị một cuộc tranh luận cởi mở và công khai liên quan đến những giải thích về Tông Huấn Amoris Laetitia. Ngài đưa ra lập trường trên trong phát biểu với tờ National Catholic Register.

Đức Hồng Y Turkson, tân tổng trưởng Thánh Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện nói:

“Liên quan đến tất cả những người đã nói, hay đã viết, trong những ngữ cảnh khác nhau, một điều tuyệt vời có thể xảy ra là quy tụ tất cả họ lại trên một diễn đàn,”.

Nhận xét của Đức Hồng Y được bao gồm trong một tổng kết của tờ National Catholic Register về những nhận xét đa dạng đến mức trái ngược nhau của các giám mục Công Giáo về tài liệu của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Source: Catholic World News - Cardinal Turkson suggests open debate on Amoris Laetitia