"Chúng con ngợi khen Chúa vì chúng con không cô đơn"

CASTEL GANDOLFO-Italia (Zenit.org).-Bài diễn văn chào mừng của đức Hồng Y Justin Rigali cai quản Tổng Giáo Phận Philadelphia đọc hôm thứ Bảy 11/9, khi các giám mục giáo tỉnh Pennsylvania và New Jersey gặp Đức Gioan Phaolô II trong chuyến viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô và Tòa Thánh.

* * *

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Các giám mục của Giáo Hội tại Pennsylvania và New Jersey, hôm nay tập hợp trong Chúa Thánh Thần xung quang con người thánh thiện của Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, người Kế Vị Thánh Phêrô và Đại Diện Chúa Kitô đối với Giáo Hội phổ quát.

Chúng con vui mừng trong giờ này về sự hiệp nhất giáo hội, và với Đức Thánh Cha, chúng con tuyên xưng đức tin Công giáo và tông đồ duy nhất thánh thiện của chúng ta. Với Đức Thánh Cha chúng con công bố Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, Con của Chúa Cha đời đời, Con của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Cứu chuộc thế gian.

Chúng con đại diện một lãnh thổ địa lý rộng lớn, phong phú trong lịch sử Hoa Kỳ, và phong phú trong những công trình đức tin và tình yêu của cư dân chúng con. Chúng con mang theo chúng con những niềm hy vọng và vui mừng, những âu lo, những ước muốn và những cố gắng của toàn dân chúng con, cách riêng của các linh mục chúng con. Chúng con hân hạnh vì trong nhóm 33 giám mục chúng con, gồm có tổng giám mục và các giám mục thuộc giáo các giáo phận Philadelphia và Newark, chúng con lại có 8 giám mục thuộc các Giáo Hội phương Đông.

Những vị này là các tổng giám mục Philadelphia của người Ukraine, và Pittsburgh của người Byzantines. Vị này có ba giám mục thuộc giáo tỉnh đi theo. Ngoài ra chúng con có các giám mục của các giáo phận Byzantine Romania và Syrian. Tất cả những sự này là một dấu chỉ đến những bối cảnh sắc tộc và văn hóa phong phú của cư dân chúng con. Ngoài nhũng Đấng thường quyền, nhóm chúng con bao gồm những giám mục phụ tá và phụ tá hưu trí và giám quản giáo phận Harrisburg. Năm trong số giám mục chúng con vừa mới được tấn phong.

Tất cả chúng con qúi chuộng thời gian gặp mặt với Đức Thánh Cha, cũng như các tông đồ đã thích sự thuận tiện được ở với Chúa Giêsu trước khi ra đi làm sứ vụ của mình. Chúng con muốn Đức thánh Cha biết rằng chúng con rút được sức mạnh từ huấn giáo và gương lành của Đức Thánh cha, phản ảnh cách trung thực tình yêu của Chúa Kitô Đấng Chăn Chiên Lành, Đấng thí mạng vì đoàn chiên.

Huấn giáo Thánh Phêrô và thừa tác vụ mục vụ của Đức Thánh Cha trong những năm qua đã củng cố chúng con trong đức tin. Đức Thánh Cha đã viếng thăm một số giáo phận chúng con, và vào tháng tớicác Tổng giáo phận Latin và Ukraina tại Philadelphia sẽ kỷ niệm năm thứ 25 về sự hiện diện của Đức thánh Cha giữa chúng con.

Bằng rất nhiều cách chúng con đã kinh nghiệm sự nâng đỡ và trợ giúp của Đức Thánh Cha và của Tòa Thánh. Trong những lúc vui và trong những lúc đau khổ và đầy khó khăn--một trong những lúc đó là cách đây ba năm, ngày 11/9/ 2001-- sự hiện diện và sự gần gũi của Đức Thánh Cha bên chúng con, đã khuyến khích và nâng đỡ và thách đố chúng con. Chúng con biết đó là một phần chương trình của Chúa Kitô đối với Giáo Hội. Chúng con ngợi khen Chúa không để chúng con cô độc. Chúng con nhớ lời Chúa Giêsu: "Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc" (Ga 8:29).

Trọng kính Đức Thánh Cha, ngay cùng lúc chúng con tái cam kết, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, hoàn thành cách trung tín nhiệm vụ mục vụ chúng con, chúng con bảo đảm với Đức thánh Cha về tình yêu và sự ủng hộ của chúng con và xin Mẹ Chúa Giêsu giữ gìn Đức Thánh Cha trong ân sủng và sức mạnh.

Hồng Y Justin Rigali, tổng giám mục Philadelphia