Giáo phận Kano đã bày tỏ sự buồn phiền của mình trước một phán quyết của Toà Thượng Thẩm Kano, Nigeria tha bổng cho 5 bị can đã đánh chết một phụ nữ Công Giáo.

Bridget Patience Agbahime, là một phụ nữ Công Giáo bán hàng rong trên đường phố Kano, đã bị đánh đến chết vào tháng Sáu sau khi một người thanh niên trẻ ăn quịt của cô rồi hô hoán lên là cô đã xúc phạm tiên tri Muhammad.

Mặc dù những người chung quanh phủ nhận cáo buộc này, 4 người đàn ông khác cùng với người ăn quịt đã xông vào đánh cô đến chết.

Giáo phận Kano nằm ở phía Bắc Nigeria có 198,000 người Công Giáo chiếm tỉ lệ 1.8% trong tổng số 11,184,000 dân đa số theo Hồi Giáo.