ST POELTEN, Áo Quốc - Trong một thông tư được loan báo vào ngày Thứ Năm 12/8, Đại Chủng viện của giáo phận St. Poelten bị Tòa Thánh Vatican ra lệnh đóng cửa có hữu hiệu "ngay lập tức" vì gây tai tiếng vì máy điện toán có chứa hình ảnh dâm ô và bị tố cáo vi phạm tính dục. Vụ bê bối này làm rung động Giáo Hội Công Giáo tại Áo Quốc.

Đức giám mục người Áo Klaus Kung, người chỉ huy cuộc điều tra theo lệnh của đức giáo hoàng đã họp báo và công nhận rằng kỉ luật tại chủng viện St Poelten là lỏng lẻo từ nhiều năm và cho biết 5, 6 chủng sinh lấy hình ảnh khich dâm từ Internet và phân phối nội bộ.

Trong một thông tư được loan báo tại Giáo Phận Sankt Polten, Đức Giám Mục Kung nói "nhiều" chủng sinh vẫn còn là những người thánh thiện, lành mạnh và dấn thân sẽ được trợ giúp để tìm nơi khác tiếp tục con đường đào tạo trong thiên chức linh mục.

Đức Cha nói tiếp "nhưng tiếc thay, những trào lưu bệ rạc nghiêm trọng" đã tìm thấy trong nhiều chủng sinh. Ngài nói đặc biệt đến hành động lấy xuống và xem những hình ảnh dâm ô từ trên Internet và diễn biến "hành động liên hệ đồng tính" trong cộng đoàn chủng sinh.

Mặc dầu Đức Cha Kung không nói trực tiếp đến Đức Giám Mục Kurt Krenn cai quản giáo phận Sankt Polten, thế nhưng Đức Cha Kung nói "trong những năm qua, đã có rất ít sự chú ý cho tiêu chuẩn cần thiết này" trong việc chấp thuận ứng sinh cho thiên chức linh mục.

"Càng thúc bách bao nhiêu càng thiếu linh mục bấy nhiêu, càn giữ thế quân bình thì cành có những người được chọn để trở thành linh mục với sự chân thành và đạo đức bấy nhiêu".

Đức Giáo Hoàng đã chỉ thị Đức Cha Klaus Kung đến điều tra sau khi một chủng sinh đã bị bắt và buộc tội liên quan đến những hình ảnh dâm ô được tìm thấy trong máy vi tính trong Đại Chủng Viện.

Ban đầu Đức Giám Mục Kert Klenn, người cai quản GP Sankt Polten đã bác bỏ sự nghiêm trọng đến những hình ảnh dâm ô khi nói rằng đó là trò trẻ con trong lúc liên hoan giáng sinh.

Sau khi được Đức Giáo Hoàng chỉ thị Đức Giám Mục Kung đi điều tra, Đức Hồng Y Christoph Schonborn tại Vienna, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Áo Quốc cho biết Hội Đồng Giám Mục Áo và Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Áo đã "cảnh cáo trong nhiều tháng" rằng Giám Mục Krenn đã "nguy hiểm coi thường đến những luật lệ tiếp nhận" bằng cách chấp thuận ứng sinh vào Đại Chủng Viện Sanit Polten mà không thanh lọc xem xét tại sao họ đã bị từ chối tại những Đại Chủng Việc khác.

Đức Cha Kung nói "tất cả những đại chủng sinh trong quá khứ và tương lai" chọn con đường linh mục tại Giáo Phận Sanit Polten sẽ trải qua cuộc tư vấn mục vụ và tương lai cho chính lợi ích của học và cho lợi ích của giáo hội.

Đức Cha nói tiếp "Thật là những giờ đau thương cho Giáo Phận Sanit Polten và cho giáo hội trên toàn nước Áo. Thế nhưng tôi tin rằng cuối cùng điều này sẽ mang là điều tối cho giáo hội".