Nhà ngoại giao hàng đầu của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi những nỗ lực mới nhằm chống lại nạn buôn bán vũ khí và loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auza đưa ra nhận xét như trên hôm 11 tháng 10 trong một cuộc thảo luận bàn về việc phổ biến các loại vũ khí.

“Trong khi đã có tiến bộ trong việc hạn chế buôn bán vũ khí, các loại mìn, và bom bi, việc tiếp tục buôn bán các vũ khí nhỏ và gây cháy vẫn còn ở mức đáng lo ngại”. Ngài nhấn mạnh rằng “Ngày càng có nhiều các vũ khí thông thường nhưng mạnh mẽ và tinh vi hơn. Điều này là một đe dọa nghiêm trọng cho toàn bộ cộng đồng. Nhiều bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng dân sự đã bị phá hủy với các vũ khí thông thường. Do đó, giờ đây chúng phải được lên án cùng với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Ngài nói thêm:

Tòa Thánh tin rằng răn đe hạt nhân và đe dọa hủy diệt lẫn nhau trong quan hệ quốc tế không thể là cơ sở cho một nền đạo đức của tình huynh đệ và chung sống hòa bình. Chúng ta cần phải hoạt động khẩn trương và không ngừng để tìm ra con đường hợp pháp nhằm loại bỏ tất cả các loại vũ khí hạt nhân.