(Vatican 7/7/2004). Đức Thánh Cha đã gởi điện chia buồn cùng nhân dân Áo trước sự qua đi đột ngột của tổng thống nước này, ông Thomas Klestil. Trong điện văn, Đức Thánh Cha đã ca ngợi ông Thomas Klestil như một người yêu chuộng hòa bình, lo lắng cho phúc lợi của dân chúng và góp phần đáng kể trong việc xây dựng một xã hội Áo trên nền móng các giá trị Kitô Giáo.

Tổng thống Thomas Klestil đã đột ngột qua đời hôm 6/7/2004 vì bị đứng tim. Ông đã là tổng thống Áo trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Như vậy, ông qua đời sau gần 12 năm trong chức vụ tổng thống Áo.

Đức Hồng Y Schonborn nhận xét tổng thống Thomas Klestil là “con người của hòa bình”, “Ông là con người của hòa bình và hòa hợp, một chiến sĩ không mệt mỏi cho công ích và là một Kitô hữu thuần thành”. Ngài nhận xét tiếp: “Ông cũng là người bắc cầu đã nhấn mạnh đến những khía cạnh đại kết chung nhất mà các Giáo Hội Kitô tại Áo đã được hình thành”. Đức Hồng Y đã nói như trên trong phiên họp đặc biệt của Quốc Hội Áo hôm 8/7/2004. Ngay buổi sáng hôm 6/7/2004, Đức Hồng Y Schonborn đã làm các nghi thức sau cùng cho vị tổng thống vừa qua đời.

Ông Klestil, năm nay 71, đã đắc cử tổng thống Áo vào năm 1992 và đã góp phần xây dựng lại uy tín của Áo quốc trên trường quốc tế đã bị mai một trầm trọng sau khi ông Kurt Waldheim, vị tổng thống tiền nhiệm của ông, cũng là cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bị phát hiện là tội phạm chiến tranh đã từng cộng tác đắc lực với Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ Hai.