Đại đền thờ Hồi Giáo tại Rôma đã từ chối không chịu tham gia vào một sáng kiến cấp quốc gia tại Italia có tên là “Hãy nói không với bạo lực”. Sáng kiến này được sự hỗ trợ của hơn 2,000 cộng đồng Hồi giáo khác nhau tại Italia.

Sáng kiến “Hãy nói không với bạo lực” được cử hành vào ngày 11 tháng 9, trùng vào ngày kỷ niệm biến cố khủng bố tại Hoa Kỳ.

Theo sáng kiến này, các tín hữu Kitô và nói chung là những ai không phải là Hồi Giáo đã được chào đón tại các đền thờ Hồi giáo trong cả nước.

Nhưng Đại đền thờ Hồi Giáo tại Rôma đã từ chối không chịu tham gia. Một phát ngôn viên của đền thờ này, là ông Abdellah Redouane, nói rằng việc đó có thể gây ra “sự nhầm lẫn và mơ hồ,” và đổ lỗi cho “những ai muốn chứng minh mình trong sạch bằng bất cứ giá nào và cho rằng bản thân họ là người đại diện của đức tin Hồi giáo.”