Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết thư cho Đức Cha Claudio Maniago, giám mục giáo phận Castellaneta, Italia nhân Tuần Phụng Vụ Toàn Quốc Italia thứ 67 đang diễn ra ở Gubbio.

Trong thông điệp, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gởi nhân danh ngài, Đức Thánh Cha nói rằng toàn bộ phụng vụ là một nơi mà lòng thương xót của Thiên Chúa được “thể hiện, công bố, cử hành, và truyền đạt.”

Riêng về Bí Tích Hòa Giải, ngài nhấn mạnh rằng: Hối nhân là những người đang hòa giải với Thiên Chúa cần được khích lệ để hòa giải với những người khác, trút bỏ sự hằn thù, và tỏ lòng thương xót với những ai đang túng thiếu.