Lúc 5h chiều Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đến khu vực Tauron để gặp các tình nguyện viên và các mạnh thường quân giúp tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, Ba Lan.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với những người trẻ tuổi rằng ngài không biết có thể tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Panama hay không.

Trong bài diễn văn sau cùng trong chuyến tông du 5 ngày tại Ba Lan, Đức Thánh Cha đã ca ngợi các nguyện viên Ngày Giới trẻ Thế giới vì công việc khó khăn của họ, Đức Thánh Cha đã trao bài nói chuyện được chuẩn bị sẵn cho các bạn trẻ và ứng khẩu đề cập đến một số vấn đề.

Ngài nhắc nhở những người trẻ rằng nếu họ muốn đại diện niềm hy vọng cho tương lai, họ phải nhớ nguồn gốc của họ.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi phải tự hỏi bản thân mình, tôi đến từ đâu... ký ức về con người, gia đình, và lịch sử của tôi là gì. Ký ức về con đường tôi đã đi qua và tất cả những gì chúng ta đã nhận được từ người lớn. Một người trẻ tuổi không ký ức không thể là một ngọn hải đăng của niềm hy vọng cho tương lai”.

Và Đức Thánh Cha đã mời tất cả những người trẻ tuổi nói chuyện và lắng nghe cha mẹ của mình, sau đó là các bậc ông bà và những người cao tuổi là những người đại diện cho sự khôn ngoan của một dân tộc.

Một điều kiện cần thiết khác là nếu bạn muốn trở thành một ngọn hải đăng của niềm hy vọng cho tương lai, bạn phải sống hiện tại với lòng can đảm, “không được sợ hãi.”

Đức Thánh Cha nói thêm:

“Tôi không biết là tôi sẽ được có mặt ở Panama hay không, nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn là Phêrô sẽ có mặt ở đó!”.

Và, Đức Giáo Hoàng kết luận: “Phêrô sẽ hỏi bạn xem bạn đã trò chuyện với ông bà của mình và với người cao tuổi hay chưa để có được ký ức; ngài sẽ hỏi bạn xem bạn có đủ can đảm và gan dạ để sống phút hiện tại; ngài sẽ muốn biết là các bạn đã gieo mầm cho tương lai hay chưa.”

Có 21,000 bạn trẻ ghi danh làm tình nguyện viên trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, trong đó có 7,000 các bạn trẻ Ba Lan.