“Aussie! Aussie! Aussie!” “Oi! Oi! Oi!” những tiếng hô đến điếc tai làm rung động cả Vận Động Trường Tauron vào sáng ngày 26 tháng Bẩy khi 3 ngàn người trẻ, 150 tu sĩ, 120 linh mục, 19 giám mục Úc cùng 2 con kangaroo có thể bơm phồng tụ họp nhau để cử hành đức tin và xứ sở họ nhân Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Đức Cha Mark Edwards OMI, giám mục phụ tá của Melbourne, đã hướng dẫn cuộc tụ họp trong 2 giờ để ca hát, nói chuyện và cầu nguyện.

Đại sứ Úc tại Ba Lan, Paul Wojciechowski, đã nói chuyện với giới trẻ: “quả là một ý tưởng tuyệt vời khi đến với nhau và cùng vẫy cờ. Các bạn đang làm nên lịch sử. Các bạn là nhóm người Úc lớn nhất từng tụ họp tại Ba Lan!”. Ông nói tới ơn phúc có những mối liên hệ mạnh mẽ giữa Úc và Ba Lan, một chủ đề cũng được Đức Cha Columba Macbeth-Green của giáo phận Wilcannia-Forbes đề cập. Đức Cha Columba thú thực rằng “đến Lòng Chúa Thương Xót, ngài cũng chưa được nghe’ cho tới khi trở thành một đan sĩ và lưu ngụ ở Ba Lan ít năm. Đức Cha giải thích sự phong phú tâm linh của Ba Lan như một dân tộc hết sức sùng kính Mẹ Maria và là quê hương của Lòng Chúa Thương Xót, và thúc giục cử tọa tìm các trải nghiệm thương xót lúc đang ở Krakow dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, để lúc trở về sẽ trở thành các nhà thừa sai của lòng thương xót. “Nền ngoại giao tâm linh” giữa Ba Lan và Úc làm cho sự kết hợp hết sức quan yếu giữa sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót và những người trẻ đầy nhiệt huyết mang sứ điệp này trở thành hiển hiện.

Đám đông cũng được nghe nói về nhiều hình thức thương xót qua các bài nói của Chris Lee, Nữ Tu Elizabeth Young, Đức Cha Patrick O'Reagan, và Đức Cha Peter Comensoli.

Gần tới cuối cuộc tụ họp, Malcolm Hart (giám đốc phòng tuổi trẻ của Hội Đồng Giám Mục Úc) tiết lộ một sáng kiến mới trong Giáo Hội Công Giáo Úc: “Năm Tuổi Trẻ” bắt đầu vào năm 2018, nhằm kỷ niệm 10 năm Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Sydney. Năm Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục việc tái sinh lực nhằm biến đổi cộng đồng tuổi trẻ Công Giáo Úc, từng khởi đầu từ Đại Hội Giới Trẻ Thế giới Sydney năm 2008. Ông Hart giải thích rằng điều này sẽ duy trì tinh thần phấn chấn của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới luôn được sống động. “Đây là sáng kiến lớn nhất và nổi bật nhất một Giáo Hội có thể đưa ra, và nó được tập chú vào các bạn”. Quyết định của Hội Đồng Giám Mục Úc chỉ định năm 2018 làm Năm Tuổi Trẻ đã gửi đi một sứ điệp mạnh mẽ cho các Giáo Hội khắp thế giới: để canh tân cộng đồng đức tin của chúng ta bằng các ơn thánh của thiên niên kỷ mới, chúng ta phải tin tưởng vào việc Chúa Thánh Thần hành động nơi người trẻ.