Brenner Pass
Trong một cuộc trò chuyện với một giám mục Ý có giáo phận giáp giới với Áo, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ người tị nạn.

Đức Cha Ivo Muser là Giám mục giáo phận Bolzano-Bressanone, trước đó đã chỉ trích quyết liệt một quyết định của Áo muốn xây dựng các rào cản và các cấu trúc khác tại Brenner Pass.

Một thông cáo báo chí từ giáo phận Giám mục Muser cho biết rằng trong cuộc nói chuyện vào ngày 27 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô “đã nói về tầm quan trọng trong việc hỗ trợ người tị nạn ... nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giúp đỡ những người đang phải lánh nạn”.

Ngày hôm sau, 28 tháng Tư, Italia, là nước vẫn duy trì lập trường phản đối việc đóng cửa Brenner Pass, và Áo đã đạt được một thỏa thuận hủy bỏ kế hoạch đóng cửa này.