Một giám mục Mễ Tây Cơ đã cảnh báo các linh mục của mình chớ có nhận những đồng tiền dơ bẩn được các khuôn mặt bất lương dâng cúng.

“Tiền bạc không bao giờ có thể rửa được, bởi vì càng rửa nó, anh em càng làm bẩn lương tâm mình”, Đức Giám Mục José Raul Vera Lopez của Saltillo cho biết như trên khi đề cập đến việc quyên góp cho các nhu cầu của các linh mục hưu dưỡng.

Ngài nói rằng các linh mục giáo xứ nên tỉnh táo để biết những gì người dân của các ngài có thể đóng góp một cách hợp lý, và do đó, phải nghi ngờ trước những quà tặng vượt ra ngoài những gì có thể được mong đợi.

Trong ánh sáng của hiện tượng lan tràn các loại tội phạm có tổ chức và việc buôn bán ma túy, Đức Giám Mục Vera Lopez nói rằng Giáo Hội không nên chấp nhận “những đồng tiền dơ bẩn”, và phải cương quyết từ chối những món quà không thể giải thích được.