Rất ít các Kitô hữu sống ở Israel hỗ trợ các chính sách của chính phủ Do Thái trong khi nhiều Kitô hữu sống ở Mỹ lại tỏ ra ủng hộ chính quyền Tel Aviv, một nghiên cứu của Pew Research đã cho thấy như trên.

Trong số các Kitô hữu Israel, 80% tin rằng chính phủ Do Thái không chân thành quan tâm đến việc mưu tìm hòa bình với người Palestine, và 79% tin rằng việc xây dựng các khu định cư Do Thái cuối cùng sẽ làm mất đi hy vọng có được an ninh của đất nước.

72% tin rằng Israel không phải là một quốc gia dân chủ và là một nhà nước thế tục. 86% nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ quá nồng nhiệt các chính sách của Israel.

Một cuộc khảo sát vào năm 2013 được thực hiện trên các Kitô hữu người Mỹ cho thấy chỉ có 18% cho rằng Mỹ đã quá ủng hộ Israel. Hầu hết các tín hữu Tin Lành cho rằng thái độ của Mỹ đối với Israel là “có chừng mực”.