“Sau 13 năm làm việc với cường độ cao, toàn bộ sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo đã được dịch sang tiếng Urdu, được sự chấp thuận của Tòa Thánh, được gửi đến nhà in, và cuối cùng đã được công bố tại Pakistan.” Cha Robert McCulloch, bề trên tu hội San Columba hiện diện tại Pakistan 34 năm qua với sứ mạng truyền giáo, đã thông báo như trên với Fides, thông tấn xã của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Cha Robert cho biết thêm:

“Chúng tôi rất hài lòng là công việc đã được hoàn thành trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Ấn bản đầu tiên của sách Giáo lý, bởi Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Công Giáo Pakistan đã được hoàn thành với một mức giá khiêm tốn, và sẽ có ích cho việc dạy giáo lý ở tất cả các cấp, cho trẻ em, thanh niên và người lớn.”

Ngài nhận định rằng cuốn sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo bắng tiếng Urdu cũng sẽ có hiệu quả cho các cuộc đối thoại liên tôn.

Ngài nói: “Nhiều người Hồi giáo có thế giá tại Pakistan đã chúc mừng và có ý định sử dụng nó để hiểu rõ hơn về đức tin Công Giáo và Giáo Hội”