Open Door, một tổ chức đại diện cho các Kitô hữu bị bách hại, đã công bố một bản báo cáo dày 47 trang về bạo lực chống Kitô hữu ở miền bắc Nigeria.

Báo cáo nhận xét rằng:

“Không chỉ có các thứ quân khủng bố Hồi giáo quá khích, trong đó Boko Haram là một ví dụ đáng chú ý nhất, nhưng những thứ Hồi giáo khác như nhóm Hausa-Fulani và các tầng lớp chính trị và tôn giáo theo đạo Hồi ở miền Bắc Nigeria cũng là các diễn viên chính trong những màn bạo lực nhắm vào các nhóm thiểu số Kitô giáo”

“Hơn nữa, cộng đồng Kitô hữu trong các bang đang áp dụng luật Sharia, đặc biệt ở nhiều vùng thuộc miền bắc Nigeria cũng đang phải đối mặt với những thách đố cam go trong một môi trường mà họ phải chịu nhiều thiệt thòi và bị phân biệt đối xử.”

Báo cáo cho thấy một con số “tối thiểu từ 9,000 đến 11,500 Kitô hữu đã bị giết chết”. Bên cạnh đó, ít nhất 1,3 triệu người Kitô hữu đã phải bỏ nhà cửa tháo chạy kể từ năm 2000. 13,000 nhà thờ “đã bị đóng cửa hoặc phá hủy hoàn toàn.”