Gerry Adams có lý do để mỉm cười. Đảng Sinn Fein của Ái Nhĩ Lan đã giành được nhiều ghế trong quốc hội. Kết quả bước đầu cho thấy đảng Fine Gael của Thủ tướng Enda Kenny, người đã và đang đẩy Ái Nhĩ Lan theo những trào lưu cấp tiến như công nhận “hôn nhân đồng tính”, an tử và trợ tử, nới rộng luật cho phép phá thai ..chỉ được 26 phần trăm số phiếu - và đảng Lao động là đối tác liên minh quan trọng của ông ta, chỉ được một con số ít ỏi là 7 phần trăm. Điều đó có nghĩa Sinn Fein, với ít nhất là 16 phần trăm số phiếu cho đến nay, có khả năng có thể trở thành đảng đối lập chính. Gerry Adams, lãnh tụ đảng Sinn Fein nói: “Đảng Sinn Fein của chúng tôi, các đảng độc lập và các đảng cánh hữu khác đã thực sự rất thành công trong kỳ bầu cử này. Cần có thời gian để thực hiện thay đổi và chúng ta phải tiếp tục.”

Cuộc bỏ phiếu lần này có hiệu quả trong thực tế là đã lật đổ liên minh cầm quyền của Ái Nhĩ Lan. Dù trong thời gian qua Ái Nhĩ Lan là nước tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Âu, nhiều cử tri tỏ ra tức giận vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong nhiều năm qua và việc phục hồi kinh tế không đồng đều cho mọi thành phần dân chúng; cũng như các trào lưu duy đời cực đoan của thủ tướng Enda Kenny, một người tự nhận là người Công Giáo nhưng chống lại hầu hết các lập trường truyền thống của Giáo Hội Công Giáo về hôn nhân, gia đình, và an tử.