Rwanda:Khi kết thúc Hội nghị Quốc tế để tưởng niệm lần thứ 10 nạn diệt chủng ở Rwanda, nhằm cống hiến cho việc Hoà giải và Đối thoại Dân tộc, các Tu sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn đã công bố một thông điệp lặp lại yêu cầu của họ về "sự tha thứ”, trong đó có đoạn: “chúng ta tha thiết yêu cầu sự tha thứ, đặc biệt vì bất kỳ hành vi nào của chúng tôi đã gây tổn thương cho đời sống huynh đệ và hiệp thông của chúng ta”.

Thông điệp và tất cả chương trình hành động của hội nghị chuyên đề - được tổ chức ở Nhà Chung của Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM) - được viết bằng 3 ngôn ngữ (Anh, Pháp và Ý) trên OFM Internet site (http://www.ofm.org). Thông điệp do Sư huynh José Rodriguez Carballo, Bề trên Tổng Quyền của Dòng ký tên, thông điệp viết tiếp: “Trong khi chúng ta kêu gọi sự tha thứ, hãy để chúng ta ngước mắt hướng đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng hoà giải của chúng ta, nhằm tái khẳng định sự tin tưởng sâu sắc rằng hoà bình, đối thoại và hoà giải là điều có thể; lòng căm thù, khủng bố và bạo lực không bao giờ có kết thúc; rằng hoà bình thực sự chỉ có thể thông qua việc chinh phục sự tự do sâu thẳm trong lòng để chấp nhận sự khác biệt đa dạng của người khác, để tha thứ cho họ khi họ tấn công chúng ta và yêu thương họ trong mọi lúc”.

“Sự tàn bạo và tính hung ác đều tương tự trong mọi cuộc xung đột” như ở Rwanda “đặt ra câu hỏi về phương pháp của chúng ta trong việc Rao giảng Tin Mừng, dường như đức tin Kitô giáo không thành công trong việc vô hiệu hoá cơ cấu của sự chết”, “tình trạng phổ biến các cuộc xung đột sắc tộc nổi lên nhu cầu và sự cấp bách một sự công bố mới, “Tân Rao giảng Tin Mừng” nhằm biến đổi con tim của chúng ta”. “Chúng ta trở thành nhân chứng cũng như nhu cầu để anh em tu sĩ Phan Sinh thể hiện hơn bao giờ hết “tính tiên tri” để tố cáo và mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo lực, sự phân biệt đối xử, và đặc biệt là xây dựng tình huynh đệ hiệp thông thực sự giữa chúng ta và tình huynh đệ trên khắp thế giới bất cứ nơi đâu mà chúng ta sinh sống và làm việc phục vụ”.