CHỦ NHẬT PHỤC SINH

Tin mừng : Ga 20, 1-9.

Anh chị em thân mến,

“Chúa đã sống lại rồi- Alleluia !”

Đó là điệp khúc vui mừng của chúng ta và của cả nhân loại, vui mừng vì nhân loại sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, vui mừng vì từ nay cửa thiên đàng rộng mở chờ đón chúng ta, vui mừng vì sự ác sẽ không còn thống trị mặt đất nữa, nhưng cái vui mừng hiện tại nhất của chúng ta hôm nay chính là : chúng ta đã được cùng với Chúa Kitô sống lại sau bốn mươi ngày chết cho tội lỗi.

Trong niềm vui phục sinh hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em hai điểm này :

1. Phục Sinh là chổi dậy và đi lên.

Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài đã chổi dậy ra khỏi mồ và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, đó là đức tin và là niềm vui cứu độ của chúng ta.

Chúa Giêsu đã phục sinh nghĩa là Ngài đã chổi dậy từ thân xác bất động trở nên sống động, từ trong mộ đá lạnh tanh toả sáng vinh quang phục sinh của Thiên Chúa, từ cõi chết đi qua sự sống, đó chính là những dấu hiệu để cho chúng ta thấy được rằng Ngài chính là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian.

Chia sẻ niềm vui phục sinh này với Chúa Kitô, không phải là chúng ta chỉ hân hoan hát Alleluia mà thôi, nhưng chúng ta phải thật sự sống lại với Ngài, đi ra khỏi tội lỗi và nơi chốn khiến chúng ta phạm tội, để nơi nào có mặt chúng ta là ở đó ánh sáng và gương lành phục sinh của Chúa Kitô ở trong chúng ta hấp dẫn người khác đi theo ánh sáng Tin Mừng của Ngài.

2. Phục Sinh là hiệu quả của yêu thương.

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46b) và thế là mọi sự đã hoàn tất (Ga 19, 30) : hoàn tất cuộc khổ nạn, hoàn tất chương trình cứu độ ở trần gian, hoàn tất ba mươi ba năm chia sẻ thân phận làm người, để rồi đỉnh cao hoàn tất chính là sự phục sinh vinh hiển của Ngài -Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian.

Phục Sinh là hiệu quả của tình yêu, bởi vì Chúa Giêsu Kitô vì yêu thương nhân loại đã đi qua sự chết và đã sống lại, đó chính là hạt lúa mì được gieo vào lòng đất chịu mục nát và trở thành cây lúa mì đơm hoa kết trái nuôi sống muôn người. Chúa Kitô chính là hạt lúa mì, là hạt tình yêu bởi trời gieo vào trong thế gian để cho thế gian nhờ Ngài mà được sự sống đời đời.

Chúa Kitô đã sống lại, Ngài cũng mời gọi chúng ta cùng sống lại với Ngài để đem niềm tin yêu phục sinh này cho mọi người, đó chính là nguồn mạch của yêu thương, bởi vì tình yêu không qua đau khổ là tình yêu chưa trọn vẹn và chưa hoàn hảo. Do đó, khi chúng ta loan báo tin vui Phục Sinh cho tha nhân thì chính là lúc chúng ta làm chứng rằng : Phục Sinh không chỉ là Chúa Kitô sống lại mà thôi, nhưng còn là sự sống lại cho những kẻ tin yêu Ngài mà chịu nhiều gian khổ và hi sinh.

Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô đã sống lại như lời của Ngài đã nói, sự sống lại này đã đổi mới tâm hồn tội lỗi của chúng ta trở nên đền thờ của Ngài. Ba ngày trong mồ đá là biểu tượng quyền lực của ma quỷ tạm thời thắng thế, nhưng ba ngày sau, từ trong mồ đá này, ma quỷ đã thất bại vì Chúa Kitô đã sống lại vinh hiển và muôn đời thống trị ác thần.

Chúa đã sống lại rồi, Alleluia.

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Bài giảng chủ nhật Phục Sinh tại nhà thờ Phục Sinh-Taiwan.