Trong bản tin ngày 23 tháng 12, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cho biết Hội Đồng Các Đấng Bản Quyền Công Giáo tại Thánh Địa đã bày tỏ “sự thất vọng” và ngay lập tức lên án một tuyên bố chống Kitô giáo được phổ biến gần lễ Giáng Sinh của Rabbi Benzi Gopstein, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Do Thái.

Các Giám Mục thất vọng rằng một tuyên bố như thế lại được đưa ra bối cảnh kỷ niệm lần thứ năm mươi công bố Tuyên Ngôn Nostra Aetate, là văn kiện mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa người Do Thái và Giáo Hội Công Giáo.

Rabbi Benzi Gopstein là người khét tiếng với những lập trường cực đoan và là nhà lãnh đạo của phong trào Lehava, một tổ chức được hình thành với mục đích phản đối cuộc hôn nhân giữa những người Do Thái và những người không phải là Do Thái.

Trong những ngày gần đây, ông ta đưa ra một tuyên bố vận động việc cấm cử hành tất cả các ngày lễ Kitô giáo, bắt đầu với lễ Giáng Sinh. Ông ta cũng đòi trục xuất tất cả các Kitô hữu khỏi Israel, "trước khi những con ma cà rồng này uống máu của chúng ta".

Trong một tuyên bố của Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, Hội Đồng Các Đấng Bản Quyền Công Giáo tại Thánh Địa lên án "những lời vô trách nhiệm do Rabbi Gopstein đưa ra", và gọi đó là "một sự xúc phạm đến tinh thần đối thoại".

Các Giám Mục Công Giáo tại Thánh Địa, trước đây đã nhiều lần lên án các hành động khiêu khích của các giáo sĩ cực đoan, đã thỉnh cầu nhà chức trách Israel có biện pháp cụ thể trước những kích động bạo lực loại này. Các ngài lưu ý rằng các tuyên bố kích động hận thù tương tự "cho thấy một mối đe dọa thực sự cho sự cùng tồn tại hòa bình tại Israel", và vì thế chính quyền phải có "các biện pháp cần thiết vì lợi ích của tất cả các công dân ".

Rabbi Gopstein đã nhiều lần xúi giục và biện minh cho các cuộc tấn công và đốt phá các nhà thờ Kitô Giáo và các đền thờ Hồi giáo tại Do Thái và coi đó là những nỗ lực hợp pháp để thanh tẩy vùng đất Israel khỏi các giáo phái tôn thờ ngẫu tượng.