Một tiến bộ: Linh Mục Nam Hàn có thể cử hành thánh lễ tại Bắc Hàn

Thể theo lời mời của tổ chức Công Giáo Bắc Hàn, một phái đoàn Công Giáo Nam Hàn gồm 4 Giám Mục và 13 Linh Mục đã đi thăm Bắc Hàn trong 4 ngày. Sau khi trở về , trong một cuộc họp báo ngày 7 tháng 12 năm 2015, phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn cho biết chính quyền Bắc Hàn và Hội Đồng Giámg Mục Nam Hàn đã đạt được hai thoả hiệp:

Thứ nhất, các Linh Mục Nam Hàn từ nay sẽ được thường xuyên lên Bắc Hàn trong các dịp lễ lớn để cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Changchung ở Bình Nhưỡng. Đây là thánh đường Công Giáo duy nhất còn lại sau khi cộng sản cai trị Bắc Hàn

Thứ hai, trong những năm tới đây, phía Bắc Hàn và Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn sẽ mở ra các kênh đối thoại nhằm cải thiện những trao đổi về tôn giáo giữa Nam và Bắc Hàn. Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn cho biết sự kiện này đặt nền tảng cho việc gia tăng hợp tác và trao đổi giữa hai Giáo Hội Công Giáo Nam và Bắc Hàn.

Theo hiến pháp Bắc Hàn,nhà nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế, người dân không được hưởng quyền này. Duy nhất một tín ngưỡng được chính quyền Bắc Hàn chấp nhận là tôn sùng hai lãnh tụ : Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) mà họ gọi là Cha Già Dân Tộc, và người con là Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Tất cả tín hữu các tôn giáo nều hành đạo, đều bị nghiêm trị bằng những hình phạt tàn bạo, kể cả việc xử bắn.

Hiện giờ ở thủ đô Bình Nhuỡng còn 3 nhà thờ: 2 nhà thờ Tin Lành và một nhà thờ Công Giáo. Giới quan sát cho rằng các nhà thờ này chỉ là những trò bịp bợp đánh lừa du khách. Hiện nay Bắc Hàn không còn Linh Mục Công Giáo, không còn Mục Sư Tin Lành, không còn Chư Tăng của Phật Giáo

Tổ Chức Công Giáo Giáo Bắc Hàn cho biết có 3000 người Công Giáo nhưng theo giới am hiểu tình hình thì tại Bắc Hàn chỉ còn khoảng 800 người Công Giáo và đa số họ là những người già, được rửa tội trước khi có chiến tranh Cao Ly vào năm 1950. Vào các dịp lễ lớn như lễ Giáng Sinh, người Công Giáo có gặp nhau chỉ dám nói “Chúc Bình An”. Ngoài ra không dám biểu lộ một hình thức tôn giáo nào.