( NEW DELHI, Ấn độ 12/03/04) .- Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi các cử tri hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên nào có lập trường tôn trọng sự sống, thăng tiến nhân phẩm, bình đẳng xã hội, chủ trương hòa hợp tôn giáo, và duy trì uy tín quốc gia.

Lời kêu gọi trên đây được in trong một tài liệu do Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ và các Giáo Hội Chính Thống theo nghi lễ La tinh, Syro - Malabar và Syro Malankar phát hành. Ký tên trong văn bản này về phía Giáo Hội Công Giáo là đức Giám Mục Percival Fernandez, Tổng Thơ Ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ. Tài liệu được phát hành một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

Các đức Giám Mục cũng kêu gọi mọi người ăn chay cầu nguyện để có được một cuộc bầu cử tự do và công bình. Các Ngài cũng thúc giục mọi người thi hành nghĩa vụ công dân của mình trong tinh thần nghiêm chỉnh tối đa.

Bản văn tài liệu cũng xác định ứng cử viên lý tưởng là người bảo vệ những quyền căn bản dành cho người dân như đã được bảo đảm trong hiến pháp; là các người có chủ trương phát triển giúp đỡ người nghèo, người bị bỏ rơi bên lề xã hội; là người duy trì và thăng tiến sự đoàn kết xã hội, hòa hợp cộng đồng, hòa hợp văn hóa đa nguyên.