CHỦ NHẬT 2 MÙA CHAY (Năm C )

Tin mừng : Lc 9, 28b-36

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu biến hình sáng lạn là một trong những biến cố quan trọng của Phúc Am để củng cố đức tin cho các tông đồ cũng như mạc khải cho các ngài biết về vinh quang và nguồn gốc của Chúa Giêsu, từ cuộc biến hình này Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta đến sự đổi mới ở đời này cũng như sự biến hình ở đời sau.

1. Đổi mới ở đời này.

Điển hình một : Người hàng xóm của chúng ta có tật xấu là hay đi nói chuyện của người khác ai cũng phải tránh, hôm nay tự nhiên trở nên tốt lành sẵn lòng giúp đỡ người khác, ăn nói nhỏ nhẹ : đó là cuộc biến hình đổi đời của họ...

Điển hình hai : Anh thanh niên ấy ngày ngày uống rượu, đức hạnh được gọi là xấu xa, hôm nay tự nhiên sống tốt lành, siêng năng đi lễ và hay giúp đỡ người khác : đó là cuộc biến hình đổi mới của anh ta.

Điển hình ba : Trong cuộc sống hằng ngày tôi đã tự kiêu, thường hay phê bình người khác, thường hay thoá mạ chửi bới người khác, nay tôi đã trở nên một người sống chan hoà giữa anh em chị em, tôi đã đổi mới cuộc sống của mình cho phù hợp với Phúc Âm...

Cuộc đổi mới này của người hàng xóm hay của người thanh niên hay của tôi hoặc của tất cả những người tội lỗi khác đều được ân sủng của Thiên Chúa đánh động tâm hồn của họ, Chúa Giêsu biến hình trên núi là để cho những người tội lỗi hôm nay -là chúng ta- có niềm hi vọng : từ cõi chết qua sự sống, từ tội lỗi đến cải hoán và trở nên con người mới trong Đức Kitô.

Cuộc đổi mới này không đợi đến ngày tận thế cũng như không đợi đến ngày lên thiên đàng mới được biến hình sáng lạn tốt lành, nhưng cuộc đổi này sẽ ảnh hưởng lớn lao trong ngày phán xét nhân loại của Chúa Giêsu.

2. Biến hình ở đời sau.

Cuộc biến hình của chúng ta ở đời sau đều tuỳ thuộc vào cuộc đổi mới của chúng ta ngày hôm nay, ngày hôm nay chúng ta đổi mới con người cũ của mình từ cuộc sống bon chen theo phù phiếm vật chất đến cuộc sống tích cực tìm Nước Chúa trong đời sống, ngày hôm nay chúng ta đổi mới cuộc sống không phù hợp với đạo lí của mình, để trở thành con người mẫu mực tuân giữ và thực hành Lời Chúa dạy.

Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các tông đồ không phải là chuyện thần thoại cổ tích, nhưng là một thực tại có thật với quyền năng của Thiên Chúa, thực tại này sẽ được bày tỏ rõ ràng trong ngày Chúa Phục sinh vinh hiển, và dù cho Ngài có chịu nhiều đau khổ, chịu chết nhục nhã chăng nữa, thì thực tại vinh quang này vẫn sẽ được thực hiện bởi vì đó là chân lí của những ai tin vào Ngài...

Anh chị em thân mến,

Thánh Luca tường thuật rằng, có ông Môisen và tiên tri Êlia hiện ra khi Chúa Giêsu biến hình sáng lạn là để cho chúng ta biết : Chúa Giêsu đến để làm cho lề luật nên trọn hảo và lời loan báo của các tiên tri về Ngài được ứng nghiệm.

Tuy nhiên có một điều rõ ràng nhất mà chúng ta cảm nghiệm được khi đổi mới con người cũ của mình, đó là khi chúng ta tuân giữ lề luật và giới răn của Chúa, khi chúng ta quyết tâm trở nên người môn đệ của Chúa thì chúng ta cảm thấy như có một sức mạnh thần thiêng thôi thúc trong tâm hồn, khiến chúng ta vui vẻ hân hoan và sống hướng thiện trong đời sống hằng ngày, đó chính là sự đổi mới cuộc sống và tâm hồn của chúng ta khi chúng ta thực hành Lời Chúa vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Bài giảng Chủ nhật 2 mùa chay tại nhà thờ Phục Sinh-Taiwan.