Những kẻ cực đoan Hồi Giáo ở Trung Đông có “ý định tiêu diệt toàn bộ nền văn minh Kitô giáo,” Đức Hồng Y Edwin O'Brien cảnh báo như trên trong một cuộc gặp gỡ với 600 thành viên của đoàn các hiệp sĩ Thánh Mộ tại Sydney, Úc Đại Lợi.

Đức Hồng Y người Mỹ, hiện là Tổng Quyền đoàn các hiệp sĩ Thánh Mộ, cảnh giác rằng:

“Trừ khi chúng ta dám đối mặt với sự thật, chủ nghĩa cực đoan này sẽ tiếp tục lan rộng”.

Ngài than thở rằng trong khi các Kitô hữu tại Trung Đông phải đối mặt với nguy cơ hàng ngày của những cuộc bách hại, người dân phương Tây đã tỏ ra “thiếu hiểu biết và hờ hững” về điều này.

Đức Hồng Y O'Brien đã từng làm tuyên úy quân đội trong nhiều năm trên chiến trường Việt Nam trước khi trở thành Tổng Giám Mục Baltimore, Hoa Kỳ nhận xét cay đắng rằng Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Obama, đã không có những quyết định quyết liệt nhằm ngăn chặn sự bành trướng lực lượng của chủ nghĩa cực đoan. Ngài nói: “chúng tôi đã không làm gì để ngăn chặn chúng, mặc dù chúng tôi hoàn toàn có khả năng để làm điều đó.”