Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ (8/9)

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Một lời kinh gởi đến mẹ con.
Để hôm nay mừng chung với Mẹ,
Và sẻ chia một chút ân hồng !

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Một nén hương niệm tưởng linh hồn,
Của bao mẹ hiền nay khuất bóng,
Cầu mong các mẹ phúc vinh quang.

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Một cành hoa trao những mẹ hiền,
Những người mẹ một đời tăm tối,
Trong nhọc nhằn quên lãng triên miên !

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Con dâng lên Thánh Lễ chiều nay,
Tôn vinh Mẹ cùng bao mẹ khác,
Trọn ý Cha trong cuộc thế nầy !

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Xin Mẹ thương cầu giúp nguyện thay,
Cho những mẹ lầm đường lỡ lỗi,
Quay về thôi nơi mái ấm nầy !

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Nguyện muôn người mẹ khắp thế gian,
Biết nhận ra chương trình vĩ đại,
Ngày sinh và sống kiếp dương trần.

Cho phép con mừng sinh nhật Mẹ,
Gom lời cầu gom hết hy sinh,
Của tất cả đoàn con cái Mẹ,
Xin nhận cho, xin Mẹ thương tình !

Trương Đình Hiền