Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bácthôlômêô của thành Constantinople, cũng là Giáo Chủ danh dự chung của toàn Chính Thống Giáo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đại kết với Rôma, và chỉ trích sự chống đối của Giáo Hội Chính Thống Nga, trong một diễn từ hôm 29 tháng Tám khi 140 Giám Mục Chính Thống Giáo trên thế giới nhóm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho Công đồng Liên Chính Thống giáo khai mạc vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm tới, 2016.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của công cuộc đại kết, và tái khẳng định vai trò của ngài liên quan đến việc “bảo vệ sự thống nhất của toàn thể Giáo Hội Chính Thống.” Ngài nói những ai chống lại sự hiệp nhất Kitô Giáo tượng trưng cho một “xung động của ma quỷ”.

Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô nhấn mạnh rằng liên lạc tiếp tục của ngài với Tòa Thánh là một thành phần quan trọng của công cuộc đại kết.

Ngài bày tỏ nhiệt tình của mình trước viễn ảnh của Công đồng Chính thống trên toàn thế giới, nhưng thừa nhận rằng ngài chưa được hài lòng hoàn toàn vì Công đồng Chính thống này khó có thể coi là một Công đồng đại kết “vì các Kitô hữu Tây phương không được mời tham gia.”

Công đồng toàn Chính Thống giáo đã được đề nghị từ năm 1961, nhưng cho đến nay chưa tiến hành được. Vì nhiều tranh luận không được giải quyết, nên có nhiều người nghi ngờ không biết Công đồng dự kiến vào năm tới có thể tiến hành được không. Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô rất muốn mời Tòa Thánh đến dự Công đồng này nhưng e sợ các chống đối có thể khiến Công đồng không thể tiến hành được.

Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô đã thường xuyên tranh cãi trong những năm gần đây với các nhà lãnh đạo của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa. Một đoạn trong diễn từ của ngài rõ ràng là nhằm chỉ trích các lãnh đạo Chính thống Nga khi ngài phê phán rằng trong Giáo Hội Chính Thống có các thể chế “duy trì một mối quan hệ mật thiết với nhà nước nhằm tận hưởng những hỗ trợ tài chính dồi dào,” và thúc đẩy các lợi ích chính trị của quốc gia mình.