Giám đốc Caritas Giêrusalem: Chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp hoàn toàn và liên tục Trong gần 50 năm qua, Caritas Giêrusalem đã giúp người dân Palestine ở Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem. Vị lãnh đạo hiện nay nói rằng những thách đố ngày nay là khó khăn hơn bao giờ hết.

Cha Raed Abusahila, Tổng giám đốc Caritas Giêrusalem cho biết: "Thực sự, chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp hoàn toàn và liên tục. Vì vậy, điều cần thiết đầu tiên đối với chúng tôi là hòa bình và hòa giải. Lời kêu gọi riêng của chúng tôi là cộng đồng quốc tế cần phải can thiệp và giúp cả hai bên - Israel và Palestine - giải quyết cuộc xung đột này".

Tuy nhiên, việc quyết vẫn còn xa vời, Caritas đang bận rộn với việc cung cấp một loạt các dịch vụ cho các công dân trong khu vực, vì nhu cầu hàng ngày của người dân đang tăng lên.

Cha Raed Abusahila nói thêm: "Bây giờ chúng tôi đang làm việc trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong các dịch vụ cứu trợ xã hội, dịch vụ y tế ban đầu, tín dụng vi mô, phát triển giới trẻ. Và chúng tôi cũng đang đáp ứng với những tình trạng khẩn cấp trong khu vực".

Cuộc sống đặc biệt khó khăn đối với các Kitô hữu trong khu vực. Ngài nói rằng điều quan trọng là khích lệ các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ ở lại Thánh Địa.

Cha Raed Abusahila cho hay: "Vì vậy, thách đố đầu tiên là làm thế nào và làm gì để khích lệ những người này ở lại Thánh Địa. Bởi vì thử thách đầu tiên là tất cả những người này đều muốn ra nước ngoài".

Nhưng hơn cả việc giữ chân các Kitô hữu ở lại Thánh Địa, ngài đề nghị các Kitô hữu từ khắp thế giới nên thực hiện một cử chỉ thậm chí sâu sắc hơn.

Cha Raed Abusahila nói: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các anh chị em chúng ta trên toàn thế giới hãy đến Thánh Địa. Hãy quay trở về cội rễ của đức tin của anh chị em. Hãy đến. Đừng sợ đến. Hãy đến với lượng lớn. Hãy bảo những người khác đến, và đừng bỏ chúng tôi một mình".

Nếu nhiều Kitô hữu đến Thánh Địa, vị Giám đốc Caritas tin rằng đó sẽ là một dấu chỉ mạnh mẽ của tình liên đới nhằm thúc đẩy hòa bình trong một khu vực mà từ lâu rất cần có nó.

Lã Thụ Nhân