Các giám mục Công Giáo Brazil đã khai mạc chiến dịch thường niên lần thứ 52 cho Tình Huynh Đệ, là một chương trình được tiến hành mỗi năm trong Mùa Chay.

Trong một thông điệp gởi các giám mục Brazil, để hoan nghênh chiến dịch hàng năm này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng Giáo Hội "không thể không quan tâm đến nhu cầu của những người mà mình gặp gỡ, những niềm vui và hy vọng, những đau buồn và lo âu của những người nam nữ trong thời đại này, đặc biệt là những người nghèo hoặc đang chịu đau khổ cách này cách khác."

Những điều này, theo Đức Thánh Cha,"phải là những niềm vui và hy vọng, những đau buồn và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô."