Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ La Stampa Đức Tổng Giám mục Thomas Gullickson, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, kêu gọi viện trợ cho nước này và than phiền phản ứng quốc tế trước sự sáp nhập lãnh thổ Crimea của Ukaraine vào Nga và thái độ hiếu chiến của Putin.

Ngài nói:

Sự thật phải được nói ra dù chúng tôi bất lực không thể làm gì khác hơn ngoài lãnh vực ngoại giao. Tôi muốn đề cập 3 điểm sau:

1) Tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền là luật cơ bản trong công pháp quốc tế và việc sáp nhập Crimea vào Nga là một sự vi phạm trắng trợn luật này theo tập quán trong quan hệ giữa các quốc gia.

2) Sự hỗn loạn diễn ra tại Donbas không thể là cớ cho Nga thoái thác nghĩa vụ kiến tạo hòa bình: biên giới phải được đóng lại tức khắc để ngăn chặn dòng chảy của các chiến binh và vũ khí ngõ hầu Ukraine có thể tái lập trật tự trên lãnh thổ của mình;

3) Viện trợ nhân đạo là vô cùng cần thiết cho Ukraine, và nên được phối hợp với sự giúp đỡ của các cơ quan quốc tế như Hội Hồng Thập Tự.

Theo Đức Tổng Giám Mục, nói lên thật mà thôi thì chưa đủ, nhưng Tòa Thánh trong tư cách là thẩm quyền luân lý cần phải gióng lên tiếng nói khuyến khích các quốc gia tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine và trên thế giới trong sự trung thành với sự thật và công lý.