Bất chấp những thảo luận tại Quốc Hội về quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban Bình đẳng Bắc Ireland, ủy ban này trong một tài liệu dày tới 16 trang với những lý luận lòng vòng cương quyết ăn thua đủ với tiệm bánh Ashers Baking.

Ashers Baking Company, một tiệm bánh có quy mô của một thương nghiệp gia đình đã là nạn nhân mới nhất của Ủy ban Bình đẳng Bắc Ireland hồi tháng 11 vừa qua.

Trước đó, vào tháng Năm, 2014, QueerSpace, một tổ chức vận động đồng tính luyến ái ở Bắc Ireland, nơi hôn nhân đồng tính không được công nhận đã đến cửa hàng bánh này để đặt một số bánh trị giá chỉ có 36.5 bảng Anh, trong đó có ghi hàng chữ “Support gay marriage” - "Ủng hộ hôn nhân đồng tính".

Gia đình người chủ tiệm bánh đã từ chối không làm số bánh này vì những hàng chữ trên đi ngược lại niềm tin của họ. Ủy ban Bình đẳng Bắc Ireland của chính phủ Bắc Ái Nhĩ Lan đã lập tức vào cuộc. Sau khi gửi nhiều thư hăm dọa, ủy ban đã chính thức tuyên bố sẽ truy tố tiệm bánh này vì “phân biệt đối xử” và vì “những thương tổn tâm lý trầm trọng gây ra cho những người đồng tính”

Daniel McArthur, quản lý tiệm bánh nói:

“Gia đình chúng tôi rất hoang mang và chịu một áp lực rất nặng nề. Chúng tôi chỉ là một thương nghiệp nhỏ với quy mô gia đình làm sao lấy đâu ra tiền để tranh cãi, kiện tụng với một cơ quan nhà nước được hỗ trợ dồi dào với nguồn tài chính bất tận từ tiền thuế của người dân.

Hàng ngày chúng tôi còn chịu những kẻ khiêu khích đến đây chửi rủa và lăng mạ nhưng nhà nước không quan tâm bảo vệ chúng tôi.

Asher Baking sẵn sàng phục vụ bất cứ khách hàng nào mặc kệ lối sống tình dục của họ nhưng chúng tôi không muốn bị buộc phải đề cao một chủ trương chống lại niềm tin Kinh Thánh của chúng tôi. Trong hoàn cảnh hiện nay chúng tôi chỉ biết cầu nguyện xin Thiên Chúa chỉ bảo đàng lành cho chúng tôi”.

Tuy nhiên, được sự nâng đỡ của giáo phận và của các phong trào Công Giáo, Asher Baking sẵn sàng chấp nhận cuộc chiến “David và Goliath”.

Giữa những chú ý rộng rãi của giới truyền thông, Quốc Hội đã thảo luận về quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban này một khi vụ kiện thất bại. Ủy ban có lẽ cũng đánh hơi được mình đã đi quá lố nên yêu cầu Asher Baking bồi thường cho một “Mr. Lee” nào đó, là người của QueerSpace đến đặt bánh, vì “những thương tổn tâm lý trầm trọng” của Mr. Lee này. Asher Baking từ chối. Ủy ban xuống nước yêu cầu Asher Baking làm bánh cho “Mr. Lee”. Asher Baking lại từ chối. Bây giờ, ủy ban đưa Asher Baking ra tòa và Asher Baking sẵn sàng ra tòa vì anh Daniel McArthur nói: “Ý Chúa muốn như thế”