Hội Đồng Công Lý, Sự Thật và Chữa Lành là cơ quan của Giáo Hội tại Úc nhằm điều phối các hoạt động hợp tác với chính phủ trong một cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, tuyên bố trong một báo cáo đưa ra hôm 11 tháng 12 rằng "luật độc thân bắt buộc có thể đã góp phần vào các vụ lạm dụng trong một số trường hợp."

Hội đồng được thành lập vào năm 2013 bởi Hội Đồng Giám mục Úc và Hội Đồng Tu Sĩ Úc.

Trong khi thừa nhận rằng "các tổ chức Giáo Hội và các nhà lãnh đạo Giáo Hội, qua nhiều thập kỷ, , theo bản năng hoặc cố ý, dường như đã nhắm mắt làm ngơ trước các vụ lạm dụng xảy ra trong giáo phận và trong các dòng tu, nhằm bảo vệ tổ chức mình hơn là chăm sóc cho các nạn nhân", báo cáo cũng ghi nhận khách quan rằng "Về mặt lịch sử, các bậc cha mẹ thường không muốn tin những lời tố cáo của con em mình và không muốn đặt vấn đề thẳng thắn với các nhà lãnh đạo Giáo Hội sau khi những vụ lạm dụng xảy ra."

Báo cáo cho biết thêm "Vâng phục và môi trường khép kín dường như đã có một vai trò trong sự lan tràn các hành vi lạm dụng trong một số dòng tu và các giáo phận. Một yếu tố khác cũng quan trọng là cách thức thu nhận các ứng sinh cho chức linh mục hay tu sĩ."