Roma: Hội nghị thế giới lần thứ Năm về chăm sóc mục vụ cho người di dân và lưu động đã khai mạc vào sáng ngày 18-11-2003 ở Rôma. Gần 300 đại biểu về tham dự từ 99 quốc gia – gồm các vị Hồng Y, Giám Mục, linh mục, tu sỹ, những người được giao trọng trách và các chuyên gia về chăm sóc mục vụ cho người di dân và tị nạn – đã họp mặt ở Học viện Augustin để suy tư và học hỏi vấn đề về người di dân và tị nạn với quan điểm tìm kiếm các câu trả lời cụ thể cho các vấn đề liên quan.

Vì lý do này mà Giáo Hội – được khởi đầu từ Đức Kitô – muốn trang bị cho mình các công cụ mới vì sự chăm sóc mục vụ cập nhật hơn. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, Chủ tịch Hội Ðồng đã giải thích các lý do cho hội nghị bắt đầu từ chủ đề: “Tái khởi hànhtừ Đức Kitô. Hướng về sự Chăm sóc Mục vụ mới cho những người di dân và tị nạn”.

Đức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, Thư ký của Hội Ðồng đã chủ trì trong ngày khai mạc. Gabriella Rodriguez, đại diện của Liên Hiệp Quốc cho quyền lợi của những người di dân, được dự trù nói về đề tài đưa ra các chiến lược và các nguyên tắc chỉ đạo cho việc đẩy mạnh và áp dụng các chính sách nhằm bảo vệ các quyền con người cho những người di dân, với quan điểm ngăn chặn hoặc chấm dứt sự xâm phạm quyền lợi của những người này. Thay vào đó, Giáo sư Stefano Zamagni, Chủ tịch Ủy ban Công Giáo Quốc tế về di dân, sẽ khảo sát các nguyên nhân gốc rễ của các xu hướng mới của những người tị nạn và các giải pháp hành chính đã được thông qua để giới hạn chúng. Cuối cùng là Đức Hồng Y Theodore McCarrick tại Washington, sẽ nhấn mạnh đến những ưu tư lo lắng mà Giáo Hội có nhiệm vụ bảo vệ đối với những người lưu động. Hội nghị sẽ chấm dứt vào ngày 22-11.

Trong Hội nghị này cũng có sự tham dự của Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Thành Phố HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, kiêm đặc trách mục vụ cho người di dân.