Trận bão Hải Yến (Haiyan) là một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từ trước đến nay, đã tàn phá nhiều phần của Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, vào ngày 08 tháng 11, năm 2013. Đây là cơn bão nguy hiểm nhất trong lịch sử Philippines, giết chết ít nhất 6,300 người tại Phi.

Hải Yến cũng là cơn bão mạnh nhất khi đánh vào đất liền. Nó là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận về tốc độ gió đến mức đã gây ra thiệt hại kinh hoàng cho đất nước này với hơn 2,8 tỷ Mỹ Kim thiệt hại về tài sản.

Caritas, liên minh các cơ quan cứu trợ và phát triển của Giáo Hội, đã hỗ trợ gần 800,000 người ở Philippines trong năm qua.

Tổ chức bác ái Công Giáo này báo cáo rằng đã xây dựng trên 3,700 nhà ở thường trú và trên 35,000 công trình nước sạch trong năm qua.