Đức Tổng Giám Mục Denis Hart, người đã lãnh đạo Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia từ năm 2001, đã nói với Đài phát thanh Vatican rằng Giáo Hội cần phải "suy nghĩ lại" làm thế nào để thông truyền giáo huấn Giáo Hội trong những trường hợp khó khăn về mục vụ gia đình, chẳng hạn, như trong trường hợp đồng tính luyến ái.

Đề cập đến giáo huấn trong Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo rằng “hành vi đồng tính luyến ái là rối loạn về bản chất”, Ngài nói: “Những gì thần học phát biểu trong Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, về những người bị ‘rối loạn’, về những thứ ‘xấu xa về bản chất’ là đúng”.

“Nhưng khi chúng ta nói với một phụ huynh có con trai hay con gái đồng tính là đứa con mà họ yêu thương và dưỡng nuôi, và đứa con ấy đã lựa chọn một điều mà họ cũng không chấp thuận, chỉ vì thế mà nó bị từ chối thì họ thấy chói tai lắm”.

Ngài nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng chúng ta phải trung thành với tín lý của chúng ta và những gì chúng ta giảng dạy và thực hành phải đi đôi với nhau, nhưng chúng ta có thể làm như vậy với lòng thương xót và tình yêu thương để giúp mọi người nhận ra rằng trước bất cứ thách đố nào trong cuộc sống của họ, họ luôn được Giáo Hội tôn trọng và yêu mến. "

Ngài nói thêm:

“Có những người đang ly thân và ly dị, có những người có xu hướng đồng tính, có những người đang thực sự gặp khó khăn trong hôn nhân của họ, và tự hỏi họ nên làm thế nào. Các giám mục đã nhấn mạnh rằng chúng ta là những mục tử. Khi người dân chịu đau khổ chúng ta chia sẻ khổ đau với họ, khi họ chịu tang chế chúng ta khóc với họ, khi họ chịu gánh nặng của bệnh tật chúng ta cùng chiến đấu với họ, khi họ không chắc chắn về con đường của mình hay đang vật lộn với nghèo nàn cơ cực Giáo Hội phải ở đó với họ.”