Sáng thứ Bẩy 20 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Tổng thống Á Căn Đình, là bà Cristina Fernandez de Kirchner. Cuộc họp bắt đầu lúc 12:30 trong tiền sảnh của nhà khách Santa Marta, và kéo dài khoảng 15’.

Sau cuộc hội đàm với tổng thống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào đón các thành viên khác trong đoàn đại biểu của Á Căn Đình. Tổng thống Kirchner đã tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh Đức Mẹ Tháo Gỡ Xích Xiềng. Đây là một trong những danh hiệu của Đức Mẹ rất được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tâm đắc, và được ngài cổ vũ trong thời gian còn là Tổng Giám Mục Buenos Aires.

Bức ảnh Đức Mẹ Tháo Gỡ Xích Xiềng do danh họa Johann Melchior Georg Schmittdner vẽ và từ năm 1700 đã được tôn kính tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Perlack, Augsburg, bên Đức. Ý nghĩa bức ảnh là Đức Maria là Eva mới của nhân loại. Khi xưa Eva vì bất tuân mà đem xiềng xích tội lỗi đến thì nay Đức Mẹ là người cởi bỏ những xiềng xích ấy khi cùng hiệp thông trong đau khổ với Chúa để cứu độ trần gian.

Sau cuộc tiếp kiến, hai vị đã cùng ăn trưa tại nhà khách Santa Marta.