Ngài nói Phúc Âm là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng đang bành trướng trong các xã hội phồn thịnh

Hán Thành, ngày 15 tháng 8, 2014 (Zenit.org) – Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh Lễ Trọng, kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời tại Daejeon, Nam Hàn, ngài khuyên các giáo dân tụ tập đông nghẹt tại Vận Động Trường Túc Cầu Thế Giới hãy “chống lại đường lối của một chủ nghĩa vật chất đang bóp nghẹt các giá trị thiêng liêng và văn hóa."

Sinh hoạt thứ nhất trong ngày thứ hai của chuyến tông du 5 ngày của Đức Thánh Cha là Thánh Lễ công cộng, được cử hành bằng ba thứ tiếng: Ý, La Tinh và Đại Hàn. Ngài giảng bằng tiếng Ý, ngài ngưng lại bốn lần để được thông dịch sang tiếng Đại Hàn — vì ngài muốn giữ đúng với bản văn ngài đã soạn sẵn.

Nam Hàn ngày nay có khoảng 10% người Công Giáo, vì Giáo Hội ở đây đã bành trướng mau lẹ trong nhiều thập niên qua.

Đức Thánh Cha Phanxincô nhấn mạnh về những cám dỗ cộng đồng Kitô hữu đang lớn mạnh phải đối phó trong một xã hội Nam Hàn phồn thịnh.

Ngài nói: "Xin cho các Kitô hữu của quốc gia này trở nên một lực lượng quảng đại cho sự canh tân đời sống thiêng liêng tại mọi tầng lớp xã hội. Xin cho họ biết chống lại đường lối của chủ nghĩa vật chất đang bóp nghẹt các giá trị thiêng liêng và văn hóa chân chính, và tinh thần cạnh tranh không bị kiềm chế đang cấu tạo nên sự vị kỷ và xung đột. Xin cho họ biết từ chối các mẫu mực kinh tế vô nhân đạo đang tạo nên các hình thức nghèo đói mới và khiến cho có các công nhân bị loại ra ngoài lề, và nền văn hóa của sự chết đang làm giảm giá trị của hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự sống, và vi phạm phẩm giá của mọi người nam, người nữ và trẻ em."

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta phải hy vọng.

Ngài nói: "Trong Mẹ, tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa đã được chứng tỏ là đáng tin tưởng. Đăng quang trong vinh hiển, Mẹ bầy tỏ cho chúng ta biết rằng hy vọng của chúng ta là đích thực, ngay bây giờ chúng ta đang có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn (Do Thái 6:19) ở nơi Chúa Giêsu đang ngự trị vinh quang."

Đức Thánh Cha tiếp: “hy vọng trình bầy trong Phúc Âm, là thuốc giải độc cho tinh thần tuyệt vọng dường như đang bành trướng như một thứ ung thư trong xã hội, bên ngoài rất giầu có, nhưng thường thì bên trong lại có cảm giác là buốn chán và trống rỗng. Khiến cho biết bao nhiêu người trẻ đang bị ảnh hưởng! Xin cho những người trẻ đang quây quần quanh chúng ta trong những ngày này được vui mừng và tin tưởng, và không bao giờ bị cướp mất đi niềm hy vọng!"

Đối với người Công Giáo Nam Hàn, hôm nay họ mừng hai lễ khác nhau, vì ngày 15 tháng 8 là ngày Lễ Độc Lập của Nam Hàn.

Đức Thánh Cha Phanxincô ghi nhận điều này: Người Nam Hàn theo truyền thống cử hành lễ này trong ánh sáng của kinh nghiệm lịch sử của họ, họ đã nhìn thấy sự cầu bầu của Mẹ Maria hoạt động trong lịch sử của quốc gia của họ và đời sống của dân tộc này."