VATICAN - Hôm 9 tháng 11, ÐGH đã tiếp phái đoàn hành hương người Croatia trong đó có Tổng Thống Ivica Racan và đức Hồng Y Josip Bozanic.

Phái đoàn đại diện Croatia đến Roma để cám ơn ÐGH đã thực hiện chuyến tông du thứ 100 đến nước này. Trước khi gặp gỡ với toàn thể thành viên phái đoàn, ÐGH đã hội kiến riêng với Tổng Thống Racan trong 10 phút.

Ngài đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn đồng thời đề cập đến vấn đề Croatia cần có một sức mạnh và khả năng để đối phó với những thử thách đương thời. Theo Ngài, những thử thách đó là duy trì, tôn trọng và thánh hóa sự sống, cổ súy tinh thần gia đình vững mạnh, và hãy sẵn sàng trợ giúp những thành viên yêu đuối, nếu muốn có một xã hội vững mạnh.